Slide background

JIJ CENTRAAL KLACHTEN

Een klacht?

Alleen door aan te geven wat je niet goed vindt gaan kunnen wij de ambulante hulpverlening verbeteren.
Elke klacht zien wij als een kans om nog beter te worden in wat wij doen want bij ons sta JIJ centraal!

Als iemand die gebruik maakt van de hulpverlening van JIJ Centraal het niet eens is met de gang van zaken,
kan hij/zij dit eerst bespreken met de persoonlijke begeleider.
Mocht het zo zijn dat de klacht niet naar wens wordt opgelost dan is het mogelijk om je klacht naar mail@jijcentraal.nl te sturen.
Wij gaan dan samen opzoek naar een oplossing.

Klachtenfunctionaris.
Er kunnen situaties ontstaan waarbij de klacht nog niet naar wens is opgelost.
In die situatie maakt JIJ Centraal gebruik van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.
Deze kan worden ingeschakeld als die wens er is.